Informationer om hvordan vi opbevarer og behandler data fra ansøgere

Da vi modtager personoplysninger fra dig, har vi en oplysningspligt og skal derfor oplyse dig om:

At Cabinplant A/S er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi modtager fra dig. Ved spørgsmål til nedenstående er du velkommen til at kontakte Ralf Astrup - Telefon: 63 73 20 20 - Mail: cpi@cabinplant.com.

Formålet med at gemme dine personoplysninger er, at kunne vurdere dine kvalifikationer i forhold til jobbet. Dette sker i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens artikel 6.

Vi er meget opmærksomme på, at behandle dine oplysninger med omtanke, og på at lave en personlig rekruttering, så du får den bedste start på dit nye arbejde. Derfor anvender vi ikke personprofilering til at træffe automatiske afgørelser, der i væsentlig grad kan påvirke dine rettigheder og frihedsrettigheder.

 

Vores ret til at behandle dine oplysninger:

Når du søger en stilling hos Cabinplant A/S, afgiver du samtykke til, at vi må opbevare og behandle dine data.

Samtykket er nødvendigt, for at kunne komme i betragtning til stillingen, da vi ellers ikke kan vurdere din ansøgning.

Samtykket giver os ret til at behandle dine data i forbindelse med rekrutteringsprocessen.

Du giver samtykke til, at vi må opbevare dine data i 6 måneder, for at komme i betragtning til eventuelle andre stillinger i virksomheden.

Når perioden udløber, vil du modtage en mail om fornyelse af samtykke. Fornyer du ikke samtykket, bliver dine data automatisk slettet fra virksomhedens rekrutteringssystem.

Du kan til enhver tid logge ind i rekrutteringssystemet og ændre i/slette din ansøgning, hvis der er oplysninger du ikke ønsker at vi skal opbevare og behandle.

Du kan ligeledes til enhver tid tilbagekalde dit samtykke ved at skrive en mail til consent@cabinplant.com.


Hvilke data registrerer vi i forbindelse med din ansøgning?

Vi registrerer og anvender almindelige personoplysninger (f. eks. navn, adresse), og eventuelt fortrolige (f.eks. CPR-nummer) eller særligt følsomme oplysninger som f.eks. politisk overbevisning eller helbredsoplysninger, som du frivilligt har afgivet i vores rekrutteringssystem.

Når oplysningerne fremsendes, accepterer du at vi må behandle og opb evare oplysningerne i 6 måneder eller indtil du trækker samtykket tilbage.


Hvordan behandler vi dine data?

Når du søger en stilling hos os, oprettes en ansøgerprofil, som du har mulighed for at ændre og tilføje i.

Dine indtastede oplysninger kan videregives til eksterne modtagere, såsom rekrutteringsbureau/headhunter og vores databehandlere o.l.

Vi sender dig altid en bekræftelsesmail, når vi har modtaget din ansøgning. Herefter vil vi læse dine ansøgningspapirer igennem, og vende tilbage til dig hurtigst muligt.

Såfremt vi overfører personoplysninger til modtagere i et tredjeland uden for EØS (Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde), vil overførelsen kun ske, hvis EU-kommissionen har truffet afgørelse om, at beskyttelsesniveauet i det konkrete tredjeland eller i den konkrete internationale organisation er tilstrækkeligt.


Hvor længe opbevarer vi dine data?

Vi opbevarer dine data så længe du giver os lov til det. Som udgangspunkt giver du samtykke til at vi må opbevare dine data i 180 dage (6 måneder). Det betyder, at dit samtykke til behandling af dine oplysninger skal fornyes efter 180 dage (6 måneder).

Såfremt du ikke fornyer dit samtykke, bliver din ansøgerprofil automatisk slettet efter 180 dage. Det samme gælder, om du bliver ansat eller får afslag. Vælger du at trække din ansøgning tilbage, slettes dine data permanent.

Hvis du bliver ansat, overfører vi dine dokumenter og oplysninger til vores interne HR-system. Hvis du ønsker, at vi ikke længere opbevarer nogle/dele af de tidligere fremsendte oplysninger, skal du selv gøre opmærksom på dette. Så sletter vi selvfølgelig dine data, såfremt vi ikke længere har behandlingshjemmel.

Du kan selv slette din ansøgerprofil, hvis du ikke længere er interesseret i, at være registreret i vores system. Så skal du blot logge ind via dette link, ved hjælp af din e-mailadresse: https://recruit.hr-on.com/frame-api/pages/mypage?companyid=445


Er du forpligtet til at stille dine oplysninger til rådighed?

Du er hverken retligt eller kontraktligt forpligtet til, at stille dine oplysninger til rådighed for os. Uden oplysningerne kan vi dog ikke kontakte dig, og derfor ikke gennemføre rekrutteringsprocessen.

Hvis du bliver ansat hos os, kan du ved endt rekrutteringsproces, blive bedt om at oplyse yderligere data, såfremt dine oplysninger er nødvendige i forbindelse med kontraktindgåelse.


Hvilke rettigheder har du, når vi anvender dine data?

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af dine personoplysninger. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

  • Du har ret til indsigt og berigtigelse, dvs. at du når som helst kan anmode om indsigt og få berigtiget/opdateret dine personoplysninger.
  • Du har ret til sletning. Oplysningerne slettes hos os senest 6 måneder efter afslag, medmindre du vælger at forlænge perioden med dit samtykke.
  • Du har ret til begrænsning af behandling af dine personoplysninger, dvs. du kan f.eks. anmode om eventuel begrænsning af hvem der kan/må behandle dine personoplysninger.
  • Du har ret til indsigelse, dvs. du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.
  • Du har ret til at få overført oplysninger (dataportabilitet). Det betyder, at du til enhver tid kan hente eller få tilsendt oplysningerne.

 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Hvis du ønsker at klage til Datatilsynet, vil vi selvfølgelig gerne orienteres, for at vi har mulighed for at udbedre dine klagepunkter. Men du er altid berettiget til at klage direkte til Datatilsynet: Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, Tlf. 3319 3200 eller e-mail dt@datatilsynet.dk, se evt. mere på www.datatilsynet.dk.

Vi henviser desuden til vores Privacy and Cookie Statement på hjemmesiden https://www.cabinplant.com/about-us/privacy-and-cookie-statement/